DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj ZFS   224 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Burçak KAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla sulama kavramı ve önemli ilkeleri, sulama suyu ve bitki su gereksinimi kavramları; sulama suyu ölçüm teknikleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanmasında kullanılan yaklaşımlar, sulama yöntemleri, drenaj sistemleri; sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Sulama ve drenajın tanımı ve önemi; tarihçesi; toprak-bitki-su ilişkileri; bitki su gereksinimi ve sulama suyu gereksinimi; sulama randımanları; sulama sistemi kapasitesi; sulama programalama teknikleri; sulama sistemleri; drenaj sistemleri; sulama ve drenaj sistemlerinin tasarımı için gerekli verilerin sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci sulama mühendisliğinin temel ilkeleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın proglamlanması gibi temel sulama konularını kavrar
2) Bu dersin sonunda öğrenci sulama yöntemleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgileri bilir duruma gelir.
3) Bu dersin sonunda öğrenci sulama programlamasını, suyun etkin kullanımı ve bunun için alınması gerekli önlemleri ve bitki su tüketimi hesaplarını kavrar.
4) Sulama mühendisliği konusu ile ilgili okuduğu bilimsel makaleleri daha kolay anlayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir düzeye gelir.
5) Drenaj sistemleri ve planlanması için gerekli bilgileri öğrenir.
6) Verilen bir güzergahın uzunluğunu farklı aletlerle ölçebilmeyi öğrenir.
7) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi öğrenir.
8) İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirmeyi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama, gelişimi ve önemi, sulamanın tarihsel gelişimi, sulamanın tanımı, Türkiye su kaynaklarının geliştirilmesi, Türkiye de sulama sorunları Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Akan suyun ölçülmesi, akış ölçme yöntemleri sulu tarım arazisinin sınıflandırılması Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Sulama suyunun sağlanması, su kaynakları, yüzey su kaynakları, yeraltı suyu, pompaj Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Sulama gereksinimi ve programlanması, bitki -toprak-atmosfer (iklim) ilişkileri, bitki kök derinliği Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Infiltrasyon, infiltrasyon eşitlikleri, infiltrasyonun ölçülmesi, hidrolik iletkenlik Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Toprak suyunun özellikleri, toprak suyunun yararlılığı, toprakta suyun devinimi, sulama gereksinim-iklim ilişkisi Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Sulama suyu gereksinimi, su tüketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesi, su tüketiminin doğrudan ölçümü, su tüketiminin kestirimi, bitki katsayıları Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Sulama programının oluşturulması, programlama yaklaşımları, sulama zamanının belirlenmesi, bitki belirteçleri, toprak belirteçleri, su bütçesi tekniğ Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Sulama randımanları, sulama gereksinimi, sulama sistemlerinin projeleme kapasitesi, Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Sulama yöntemleri, sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, yüzey sulama yöntemleri, tava sulama, uzun tava (border) sulama, karık ve çizi yöntemi, Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Damla sulama yönteminin potansiyel yararlar, damla sulama yönteminin potansiyel sınırlılıkları, damla sulama sisteminin ögeleri, damlatıcılar, Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Yağmurlama sulama yöntemi, yağmurlama sulamanın kullanılabilirliği, yağmurlama sulamanın yararları, yağmurlama sulamanın sakıncaları ve sınırlılıkları Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Yüzey sulama yöntemleri Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Drenaj sistemleri ve planlanması ölçütleri Ders notu ve kaynak kitaptan ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar