DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Satış ve Pazarlama ZMS   473 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.Püren VEZİROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Perakendecilikle ilgili temel kavramların tanımlarını, perakendeciliğin önemini ve içeriğini bilir Satış tahminleri yapabilir, satış kotaları belirleyenilir Satış gücüyle iletişim kurma konusunda temel prensipleri bilir satış gücünün örgütlenmesi ve güdülenmesi ile ilgili temel prensipleri bilir
Dersin İçeriği
Perakendecilikte satış yönetimi: tanımı, önemi, içeriği, satış süreci ve ilişli yönetimi, satış tahmin yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması, satış tahmin yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması, satış elemanı ile iletişim, satış gücünün seçimi ve eğitimi, satış gücünün örgütlenmesi, satış gücünün güdülenmesi ve ödüllendirilmesi, satış yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Perakendecilikle ilgili temel kavramların tanımlarını, perakendeciliğin önemini ve içeriğini bilir
2) Satış tahminleri yapabilir, satış kotaları belirleyenilir
3) Satış gücüyle iletişim kurma konusunda temel prensipleri bilir
4) Satış gücünün örgütlenmesi ve güdülenmesi ile ilgili temel prensipleri bilir
5) Bahçe bitkilerinde çoğaltma yöntemlerini tanır.
6) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve yıllık bakım işlemlerini öğrenir.
7) Bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlamasını öğrenir.
8) Bahçe bitkilerinde büyümeyi düzenleyicilerinden yararlanma olanaklarını tartışır.
9) Enerji Kaynaklarının Toplumsal Etkileri Ve Bunun Ekonomiye Etkisini Açıklar
10) Enerji Kaynaklarının Küresel Etkilerini Öğrenir.
11) Küresel Isınmanın Nedenlerini Öğrenir
12) Çevre Üzerindeki Etkileri Kavrar.
13) Biyosistem Üzerinde Etkileri Öğrenir.
14) Sürdürülebilir Çevre Ve Yaşamın Öğrenir
15) Sürdürülebilir Küresel Canlı Doğanın Önemini Öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Perakendecilikte satış yönetimi: Tanımı, önemi, içeriği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
2 Satış Süreci ve İlişki Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
3 Satış Süreci ve İlişki Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
4 Satış Tahmin Yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
5 Satış Tahmin Yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
6 Satış elemanı ile iletişim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
7 Satış elemanı ile iletişim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Satış Gücünün Seçimi ve Eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Satış Gücünün Seçimi ve Eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Satış Gücünün Örgütlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Satış Gücünün Güdülenmesi ve Ödüllendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
13 Satış Gücünün Güdülenmesi ve Ödüllendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
14 Satış Yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Satış Yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar