DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enzimoloji G   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Ümit ÜNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜMİT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enzimlerin temel özellikleri ve yapıları ile gıda sanayiindeki enzim uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Enzimolojiye giriş, enzimlerin temel yapısı, enzimilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, mikroorganizmalarda enzim aktivitesinin kontrolü, enzim kinetiği, gıda sanayindeki enzim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enzimlerin yapısını, genel özelliklerini, enzim aktivitesine etki eden faktörleri, enzim kinetiğini ve inhibisyonunu, sanayideki enzim uygulamalarını bilir.
2) Enzim yapılarını ve enzimatik reaksiyonların işleyişini anlatır.
3) Enzim katalizinin ilkelerini ve bir enzim katalizli reaksiyonun hızını etkileyen faktörleri açıklar
4) Enzimoloji ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enzimin Tanımı Ve Enzimolojinin Kapsamı, Enzimolojinin Tarihçesi , Enzimlerin Doğadaki Yeri , Enzimlerin Kimyasal Yapısı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Enzimlerin Adlandırılması ve Sınıflandırılması, Enzimlerin Genel Özellikleri, Kofaktörler, Katalitik etkinlik, Enzimlerin çalışma koşullar Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Enzim Aktivitesinin Kontrolü , Enzim sentezinin ayarlanması , İndüksiyon , Represyon , Enzim Aktivitesinin Ayarlanması Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Öncül Enzimler , Enzimlerin Hücredeki Yerleşimi , Aktif Merkez , Enzim Spesifikliğinin Mekanizması , Anahtar-kilit modeli , İndüklenmiş uyum modeli Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Enzim Kinetiği, Kimyasal kinetikle ilgili temel hususlar, Enzimatik reaksiyonların kinetiği Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Enzim İnhibisyonu, Kompetitif İnhibisyon, Nonkompetitif İnhibisyon, Unkompetitif İnhibisyon Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
7 Enzim Aktivitesi, Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav
9 Enzimlerin Depolanması ve Kullanılması, Enzim Kullanımının Avantajları, Enzimlerin Endüstride Kullanımı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Gıda Sanayinde Kullanılan Enzimler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Gıda Sanayinde Kullanılan Enzimler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Süt Ürünlerinde Enzim Kullanımı, Fırıncılık Ürünlerinde Enzim Kullanımı, Meyve Suyu Üretiminde Enzim Kullanımı, Şarapçılıkta Enzim Kullanımı, Biracılıkta enzim kullanımı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Enzim İmmobilizasyonu Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Enzim İmmobilizasyonu Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Laboratuvar: Enzim aktivitesinin ölçülmesi; Km ve Vm değerlerinin belirlenmesi Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar