DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat and Mass Transfer * IG   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri ısı iletimi konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırma
Dersin İçeriği
Isı transferinde diferansiyel eşitlikler, zamandan bağımsız durumda iletimle ısı transferi, kanatçıklardan ısı transferi, çok boyutlu iletimle ısı transferi, zamanla değişen ısı transferi, iletimle ısı transferinde sayısal hesaplama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel tanımlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 İletimle ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 İletimle ısı transferinde sınır ve başlangıç koşulları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Isı enerjisi üretimi durumunda iletim İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Kanatçıklarda ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Taşınımla ısı transferi ve boyutsuz sayılar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Laminar ve türbülanslı akışta hız ve ısıl sınır tabaka İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
9 İzotermal plakada laminar ve türbülanslı akış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 İç akışta ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 İç akışta ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 İç akışta sabit ısı akısı ve sabit yüzey sıcaklığı durumları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Serbest taşınımla ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Serbest taşınımda boyutsuz sayılar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Kütle transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar