DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım ZFS   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NURGÜL FETİYE TÜREMİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, biyolojik çeşitliliği, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını en iyi şekilde korumak için uygulanacak tarım sistemlerini anlar.
Dersin İçeriği
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarım kuralları hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri hayata geçirebilme kabiliyeti kazanır.
2) Organik tarımın önemini öğrenir.
3) Organik tarımın uygulanmasını öğrenir
4) Organik tarımın tarihçesini öğrenir
5) Organik Tarımda güvenli gıda nasıl üretilir öğrenir
6) Organik bitki besleme yöntem ve Uygulamalarını öğrenir
7) Organik Tarımda Zararlılarla Biyoteknik mücadeleyi öğrenir
8) Organik Tarımda Hastalık ve zararlılarla Biyolojik savaşımı öğrenir
9) Organik Yabancı Ot Yönetimini öğrenir
10) Organik Tarımda kontrol ve sertifikasyonu öğrenir
11) Organik Taımın çevreye kazandırdığı yararları öğrenir
12) Organik Tarım yönetmeliğini ve güvenli gıda değelendirmesini öğrenir
13) Uygulamaları yerinde görerek ve konvansiyonel ve organik ürünleri karşılaştırabilir
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik Tarımın Tarihçesi Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Organik Tarımın Amacı Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Organik Tarım ile ilgili Terimler ve maddi destekler Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Organik tarımın İlkeleri Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Dünyada ve Türkiyede organik tarım Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Organik Tarım Yürütme ve İzleme Organları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Organik Tarım Kanunu, Yönetmeliği ve gıda Kodeksine göre ürünlerdeki kalıntılar Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Organik Tarım Faaliyetlerine Göre Genel Üretim Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Organik Tarıma Başlama. Organik Tarım Metoduyla Bitkisel Üretim Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Ambalajlanması ve logoları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Organik Ürünlerin Depolanması, Taşınması, Pazarlanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Organik Ürünlerin Depolanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Organik Ürünlerin Taşınması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Organik Ürünlerin Pazarlanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar