DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reaksiyon Kinetiği G   249 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir kimyasal tepkimenin hızını belirleyen basamağını tespit etmek. Tepkime hızını değiştiren etmenleri sıralamak. Aktivasyon enerjisini hesaplamak. Kataliz; katalizör ve enzim kinetiğini açıklamak. Kinetik araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyasal tepkimeler, Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Gaz Fazı Tepkimeleri, Çarpışma kuramları, Çözelti Tepkimeleri Kataliz ve adsorpsiyon, Enzim reaksiyonlarının kinetiği, Kompleks Tepkimeler ve Polimerizasyon Kinetiği teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal tepkime hızını belirler.
2) Tepkime hız sabitini belirler.
3) Tepkime mekanizması açıklar.
4) Molekülarite; Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerini belirler.
5) Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisini açıklar.
6) Aktivasyon Enerjisini belirler.
7) Gaz Fazı Tepkimelerini açıklar.
8) Kataliz ve adsorpsiyon yasalarını ilişkilendirir.
9) Enzim kinetiğini belirler.
10) Polimerizasyon Kinetiğini açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal tepkimeler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
2 Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
3 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
4 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
5 Ardı ardına reaksiyonlar Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
6 Kinetik verilerin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
7 Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Gaz Fazı Tepkimeleri Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
10 Çarpışma kuramları Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
11 Çözelti Tepkimeleri Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
12 Kataliz ve adsorpsiyon Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
13 Enzim reaksiyonlarının kinetiği Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
14 Kompleks Tepkimeler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
15 Polimerizasyon Kinetiği Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar