DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Scientific Research Methods IG   211 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gıda mühendisliği alanında kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemlerin SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders öğrenciye veri analizi bilgi ve beceri yeteneği kazandırır.
2) Operasyonel iş sorunlarına çözüm bulmaları mümkün olur.
3) SPSS kullanımını öğrenir.
4) Öğrenciler SPSS ile veri analizi yeteneği kazanır.
5) Problem analizi ve problem çözümü becerisini geliştirir.
6) Veri işleme ve manipülasyon becerilerini geliştirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar yeteneklerine bakış Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 SPSSe giriş Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Veri hazırlama Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Veri tarama ve dönüşüm Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Tanımlayıcı istatistik Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Korelasyon Kaynak okuma ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Ortalamalar için testler Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İstatistiksel testler Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 ANOVA Analizi Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 ANOVA Analizi Kaynak okuma ve uygulama Anlatım
Tartışma
12 Regresyon Analizi Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Regresyon Analizi Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Anket veri girişi Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Güvenilirlik Analizi Kaynak okuma ve uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar