DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analytical Chemistry IG   212 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.TÜRKAN KEÇELİ MUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analitik kimyada kullanılan birimleri ayırt eder. Kantitiatif gravimetrik ve volumetrik analizlerin analiz sonuçlarının hesaplanmasını kavrar, Farkl konsantrasyonlarda çözelti hazırlamanın önemini kavrar. Asit ve Bazlar arasındaki tepkimeleri ve temel analitik kimya analizlerini sınıflandırır. Çöktürme titrasyonları, redoks titratsyonları ve potansiyometrik titrasyonların analitik kimya ve gıda analizleri içindeki önemini anlar.
Dersin İçeriği
Gıdalarda Analiz yöntemleri, Analitik kimya, Analitik kimyada kullnaılan syaılar ve birimler, Kantitiaf analizlerde kullanılan araç ve gereçler, Çözelti hazırlama, Molarite, Normalite, indikatörler, Asit-baz titrasyonları, Güçlü asit-güçlü baz, Güçlü asit-zayofbaz, Zayıf ait, güçlü baz, Çöktürme titrasyonları, Redoks titrasyonları, Potansiyometri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda mühendisliğine yönelik analitikm kimya ile ilgili birimleri, kalitatif gravimetrik ve volumetrik problemlerin hesaplanmasını ayırt eder.
2) Farkl konsantrasyonlarda çözelti hazırlamanın önemini kavrar
3) Asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH lerini hesaplamayı ayırt eder
4) Çöktürme titrasyonları, redoks titratsyonları ve potansiyometrik titrasyonların analitik kimya ve gıda analizleri içindeki önemini anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analysis methods in foods Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
2 What is analytical chemistry Kaynak tarama ve okuma Anlatım
3 Numbers and units in Analytical chemistry Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Problem Çözme
4 Equipments used in quantiative analysis Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
5 Solutions preperation Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Molarity Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
7 Normality Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Acid-base titrations Kaynak tarama ve okuma Yazılı Sınav
10 Acid-Base Titrations Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Strong acid vs strong base Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Weak acid vs strong base Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Precipitation reactions Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 Redox titrations Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 Potantiometry Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar