DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya ZFS   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyanın temel yasalarını öğretmek ve kimyasal olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği geliştirmek; araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyanın temel yasaları, Sistem ve hal değişkenleri, Hal değişkenleri arasındaki denklemler, Hal fonksiyonlarının özellikleri, İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları, Kinetik gaz kuramı, Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası, Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasası, Termodinamiğin temel eşitlikleri, Maddenin Fiziksel özellikleri, sıvıların viskozitesi, sıvıların yüzey gerilimi, Gerçek gazlar, Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar, Kimyasal termodinamik, Elektrokimya, Korozyon ve Korozyondan korunma yöntemleri; teorik ders örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyanın temel yasalarını tanımlar.
2) Sistem ve hal değişkenleri; Durum değişkenleri arasındaki denklemleri ilişkilendirir.
3) Hal fonksiyonlarının özelliklerini açıklar.
4) İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları arasındaki benzerlikleri tanımlar.
5) Kinetik gaz kuramını açıklar.
6) Termodinamiğin sıfırıncı yasaı; birinci yasasını tanımlar.
7) Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasasını açıklar.
8) Termodinamiğin temel eşitliklerini türetir.
9) Maddenin Fiziksel özellikleri; sıvıların viskozitesi; sıvıların yüzey gerilimini belirler.
10) Gerçek gazları tanımlar. Karışımların genel özellikleri; İdeal karışımları tanımlar.
11) Kimyasal termodinamik verileri ilişkilendirir.
12) Elektrokimyasal tepkimeyi tanımlar. Korozyonu tanımlar. Korozyondan korunma yöntemlerini tanımlar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyanın temel yasaları Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sistem ve hal değişkenleri, Hal değişkenleri arasındaki denklemler, Hal fonksiyonlarının özellikleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kinetik gaz kuramı Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasası Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Termodinamiğin temel eşitlikleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Maddenin Fiziksel özellikleri, sıvıların viskozitesi, sıvıların yüzey gerilimi Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Gerçek gazlar Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kimyasal termodinamik Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Elektrokimya Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Korozyon Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Korozyondan korunma yöntemleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak finale hazırlanmak. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar