DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Mikrobiyolojisi G   345 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrobiyel gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, gıdalarda enfeksiyon ve intoksikasyona neden olan patojen mikroorganizmalar ve gıdaların korunması ve güvenli gıda üretilmesi amacıyla kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması, mikrobiyel gelişmenin inhibisyonu, mikroorganizmaların öldürülmesi (ısıl işlemler, radyasyon, yüksek basınç uygulamaları) gibi gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler ve muhafaza yöntemleri hakkında bilgilerin lisans öğrencilerine aktarılması.
Dersin İçeriği
Mikrobiyel gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, gıdalarda enfeksiyon ve intoksikasyona neden olan patojen mikroorganizmalar ve gıdaların korunması ve güvenli gıda üretilmesi amacıyla kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması, mikrobiyel gelişmenin inhibisyonu, mikroorganizmaların öldürülmesi (ısıl işlemler, radyasyon, yüksek basınç uygulamaları) gibi gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler ve muhafaza yöntemleri hakkında bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tarihsel gelişimi ve taksonomisi hakkında bilgi edinir.
2) Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tipleri, bulaşma kaynakları, mikroorganizma davranışlarını öğrenir
3) Gıdalarda indikator mikroorganizmaların önemini kavrar
4) Fırsatçı patojenler ve gıdalardaki önemini kavrar
5) Prediktif mikrobiyolojinin prensiplerini öğrenir
6) Starter kültürlerin önemi ve üretimlerini öğrenir
7) Gıdalarda sterilizasyon yöntemlerini öğrenir
8)
9) Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörleri öğrenir
10) Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörleri öğrenir
11) Gıdalarda patojen mikroorganizmaları öğrenir
12) Gıdalarda patojen mikroorganizmaları öğrenir
13) Gıda muhafaza ilkelerini ve yöntemlerini
14) Gıda muhafaza ilkelerini öğrenir
15) Gıda muhafaza ilkelerni öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tarihçesi ve taksonomisi kaynak taraması Anlatım
2 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tipleri, bulaşma kaynakları, mikroorganizma davranışları kaynak taraması Anlatım
Gösteri
3 Gıdalarda indikator mikroorganizmalar kaynak taraması Anlatım
Gösteri
4 Fırsatçı patojenler kaynak taraması Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
5 Prediktif mikrobiyoloji kaynak taraması Gösteri
6 Starter kültürler kaynak taraması Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
7 Gıdalarda sterilizasyon yöntemleri kaynak taraması Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörler İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
10 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler, Uygulama: aerob ve anaerob mikroorganizmaların üretilmesi çalışmaları İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
11 Gıdalarda patojen mikroorganizmalar Uygulama (Salmonella aranması) İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Gıdalarda patojen mikroorganizmalar Uygulama (Listeria aranması) İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Gıda muhafaza ilkeleri, Uygulama (dondurulmuş balıklarda Aeromonas hydrophila ve mikrofloranın araştırılması) İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
14 Gıda muhafaza ilkeleri, Uygulama: yeşil yapraklı sebzelerin toplam bakteri yükü İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Gıda muhafaza ilkeleri,Uygulama (kuru meyvelerde küf sayımı) İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notu ve kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar