DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Ekonomisi ve Politikaları ZFS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda malları piyasa ve politikalarının gıda gereksinimini karşılamadaki başarısını sorgulayabilecek ve bu konuda çözüm üretebilecek kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Gıda, gıda kaynakları, gıda mallarının özellikleri ve beslenme: Gıda malları arz ve talebinin özellikleri; Gıda malları piyasa yapısı, işleyişi ve politikaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda ve gıda kaynaklarını bilir ve gıdaya ilişkin kısıt ve sorunları tartışır
2) Beslenmeye ilişkin temel sorunları bilir ve ekonomik yansımalarını tartışır
3) Tarım sektörü ve tarım ve gıda malları arz ve talebinin temel karakteristik özelliklerini bilir
4) Tarım ve gıda malları piyasa ve fiyat yapısının genel özelliklerini bilir
5) Tarım ve gıda politikaları kapsamındaki başlıca uygulamaları bilir ve etkilerini tartışır
6) Gıda güvenliği sorununu küresel ve ulusal düzeyde tartışır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mallarının tanımı, kapsamı ve kaynakları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Beslenme ve beslenme sorunları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Gıdaların ve gıda malları talebinin özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Gıda malları talebini etkileyen faktörler Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Gıda malları talebini etkileyen faktörler (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Tarım ve gıda malları piyasa ve fiyat yapısı Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Tarım ve gıda malları piyasa ve fiyat yapısı (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Tarım ve gıda politikalarının tanımı, kapsamı ve amaçları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Tarım ve gıda politikası araçları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Tarım ve gıda politikası uygulamalarının etkileri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Gıda yeterliliği ve güvenliği sorunu Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Tarım politikaları ve tüketici Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynakların tümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar