DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Proje Hazıırlama ve Değerlendirme ZFS   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda sanayi ile ilgili karmaşık ve büyük ölçekli olmayan yatırım projelerini hazırlama, hazırlanmış projelerin yapılabilirliğini sorgulama, belli başlı değerlendirme ölçütleri yardımıyla alternatif yatırım kararları arasında seçim yapma ve proje sürecini yönetme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği, Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması, Piyasa araştırması, Kuruluş yeri ve kapasite seçimi, Projenin teknik analizi, Projenin gelir ve giderleri, Projenin nakit akış tabloları, Projenin mali ve ekonomik değerlendirilmesi, Projenin Net Bugünkü Değerinin, Fayda/Masraf oranının ve İç Karlılık Oranının hesaplanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyük ölçekli ve karmaşık olmayan gıda sektörü yatırım projelerini hazırlayabilir
2) Yatırımın kuruluş yeri ve kapasite seçimini, pazar araştırmasıyla ilintisini kurarak yapabilir.
3) Teknik ve ekonomik disiplinlerarası ekip çalışması deneyimi kazanır.
4) Projeyi değerlendirmede başvurulacak karar ölçütlerini (Fayda/Masraf oranı, Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı) hesaplayabilir.
5) Yatırımın yapılabilirliği kararını ve projeler arasında seçimi, nesnel ölçütlere başvurarak yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Pazar araştırması Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Projenin teknik analizi Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması (devam) Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Okuma, Kaynak Tarama Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev
9 Toplam proje gelirleri Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Projenin finansmanı Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Projenin net akış tablolarının hazırlanması Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
12 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözetmeyen değerlendirme ölçütleri Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözeten değerlendirme ölçütleri Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Paranın zaman değeri, iskonto ve bileşik faiz Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Projenin net bugünkü değeri, fayda/maliyet oranı, iç karlılık oranlarının hesaplanması-Yarıyıl Sonu Sınav Okuma, Kaynak Tarama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, Kaynak Tarama Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar