DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Food Engineering Operations II IG   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda hammaddelerini çeşitli işlenmiş ürünlere dönüştürme proseslerinde yer alan unit operasyonları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel operasyonlarına tabi tutulmuş ürünlere uygulanacak proseslerin ürün nitelikleri üzerine etkilerinin öğrenilmesi, Ürün kalitesinin korunabilmesi için alınabilecek önlemlerin bilinmesi Ekipmanların yapısal özellikleri ile kullanımlarının öğrenilmesi Öğrencilerin staj yapacakları gıda üretim tesislerine deneyimli olarak katılmalarının sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda sanayisinde kullanılan temel işlemler hakkında bilgiyi sahip olur
2) Temel işlemlerin mühendislik yaklaşımları hakkındaki beceriler kazanır
3) Temel işlemler için kullanılan sistemler ve ekipmanlar hakkındaki önemli bilgileri öğrenir
4) Temel işlemlerin uygulanması sırasında meydana gelen önemli kalite değişimlerini öğrenir
5) Ürün kalitesinin korunabilmesi için alınabilecek önlemlerin bilir
6) Son ürün kalitesi üzerine minimum işlemenin önemini ifade etmek ve minimum düzeyde işlenmiş gıda elde etmek için matematiksel yaklaşımları kullanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikrometrik grafikler ve gıda mühendisliğindeki uygulamaları Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kurutma teknolojisine giriş ve kurutma sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Kurutma Sistemlerinde kütle ve enerji denklikleri-Problem çözme Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Dondurarak dayandırma teknolojisine giriş ve dondurma sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Donma ve çözünme sürelerinin tahmininde mühendislik yaklaşımları Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Seçilmiş katı ve sıvı gıdaların donma ve çözünme sürelerinin tahmini-Problem çözme Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Buharlaştırma teknolojilerine giriş ve buharlaştırma sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders materyalindeki konuları okuma Yazılı Sınav
9 Tekli ve çoklu etkiye sahip buharlaştırma sistemlerinde kütle ve enerji denkliği-Problem çözme Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Soğutma teknolojisine giriş ve soğutma sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Soğutma sistemlerinde enerji denkliği-Problem çözme Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Gıda mühendisliğinde karıştırma ve homojenizasyon işlemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mekanik ayırma işlemlerine giriş ve mekanik ayırma sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Gıda mühendisliğinde mekanik ayırma işlemlerinin uygulamaları Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Seçilmiş mekanik ayırma işlemlerinde mühendislik yaklaşımları-Problem çözme Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyalindeki konuları okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar