DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji G   142 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri İLA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN BASRİ İLA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, temel hücre konularını kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders hücre yapısı, hücre organelleri ve hücre bölünmesi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin tanımı, tarihi, alt dalları ve kullanılan ölçekler hakkında yorum yorum yapar.
2) Prokaryot ve ökaryot hücreleri tanımlar.
3) Nükleik asit (DNA ve RNA) moleküllerinden protein sentezinin gerçekleşmesini tanımlar.
4) Hücre zarından ve hücre dışı yapılar hususunda genel bilgileri kavrar.
5) Hücre yer alan zarlı sistemlerden endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı arasındaki farkları saptar.
6) Mitokondri yapısı ve görevini açıklar.
7) Bitkideki renk pigmentleri ve bunlardan birisi olan kloroplast yapı ve görevini kavrar.
8) Hücre çekirdeği ve hücre bölünmesi olaylarını tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji bilimi ve alt dalları, sitolojinin tarihçesi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Biyolojide sık kullanılan ölçüler, tabiatta canlılık özelliği gösteren yapılar Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hücrenin kimyasal yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 DNA molekülünün yapısı ve özellikleri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ribonukleik asitler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ökaryatik hücrenin genel yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sitoplazma ve sitoplazmik vakouller sistemi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Endoplasmik retikulum Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Golgi aygıtı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ribozom Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Lizozom, peroksizom Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mitokondri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Plastidler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
15 Hücre çekirdeği ve hücre bölünmeleri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar