DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji bilimi ve alt dalları, sitolojinin tarihçesi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Biyolojide sık kullanılan ölçüler, tabiatta canlılık özelliği gösteren yapılar Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hücrenin kimyasal yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 DNA molekülünün yapısı ve özellikleri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ribonukleik asitler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ökaryatik hücrenin genel yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sitoplazma ve sitoplazmik vakouller sistemi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Endoplasmik retikulum Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Golgi aygıtı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ribozom Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Lizozom, peroksizom Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mitokondri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Plastidler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
15 Hücre çekirdeği ve hücre bölünmeleri Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar