DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Physics I IG   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan ESEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders fiziğin temel yasalarını öğretmek ve fiziğin uygulamalı alanlara ve mühendisliğe uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Ölçme ve Birim sistemleri. Vektörler. Kinematik:Tek boyutlu ve iki boyutlu hareket. Dinamik: Newton un Hareket Yasaları. Newton yasalarının uygulamaları. Kütle Çekimi. İş ve enerji. Enerjinin Korunumu. Lineer momentum. Açısal momentum ve dönme. Statik Denge.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik fiziğin temel prensiplerini anlar
2) Bu prensipleri fiziksel olaylara ve mühendislik alanına uygulayabiir
3) Fiziksel büyüklükleri birimleri ile tanımlayabilir
4) Hareket yasalarındaki korunum ilkelerini kavrar
5) Dönme ve ilgili ilkeleri anlar
6) Enerji ve korunumunu anlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve Birim sistemleri literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Vektörler ve vektör işlemleri literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tek boyutta hareket: Hız ve ivme kavramları literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İki Boyutta hareket literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dinamik: Newton un hareket yasaları literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Newton yasalarının uygulamaları ve dairesel hareket literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Problem Çözümü literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav literatür tarama Yazılı Sınav
9 Kütle Çekimi ve Kepler yasaları literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İş ve Enerji literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Enerjinin korunumu, problem çözümü literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Lineer momentum ve korunumu, problem çözümü literatür tarama
13 Dönme hareketi ve Açısal Momentum literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Statik denge literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Problem Çözümü literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları literatür tarama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar