DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reaksiyon Kinetiği G   249 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir kimyasal tepkimenin hızını belirleyen basamağını tespit etmek. Tepkime hızını değiştiren etmenleri sıralamak. Aktivasyon enerjisini hesaplamak. Kataliz; katalizör ve enzim kinetiğini açıklamak. Kinetik araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyasal tepkimeler, Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Gaz Fazı Tepkimeleri, Çarpışma kuramları, Çözelti Tepkimeleri Kataliz ve adsorpsiyon, Enzim reaksiyonlarının kinetiği, Kompleks Tepkimeler ve Polimerizasyon Kinetiği teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal tepkime hızını belirler.
2) Tepkime hız sabitini belirler.
3) Tepkime mekanizması açıklar.
4) Molekülarite; Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerini belirler.
5) Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisini açıklar.
6) Aktivasyon Enerjisini belirler.
7) Gaz Fazı Tepkimelerini açıklar.
8) Kataliz ve adsorpsiyon yasalarını ilişkilendirir.
9) Enzim kinetiğini belirler.
10) Polimerizasyon Kinetiğini açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)