DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Analizleri ve Metroloji G   342 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nuray GÜZELER
Dersi Verenler
Prof. Dr.NURAY GÜZELER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere gıda analizleri konusunda bir temel oluşturmak ve gıdalarda önemli olan fiziksel, kimyasal ve duyusal analizlerin yapılması konusunda beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Laboratuvar çalışmaları sırasında uyulması gereken kurallar. Analiz yöntemleri, gravimetri, volumetri. Hassas terazi kullanma, hacim ölçüleri. Örnek alma, örnek almada yapılan hatalar, örnek alma araç ve gereçleri, örneklerin analize hazırlanması, sonuçların ifade edilmesi. Dansimetre, piknometre, refraktometre. Gıdalarda pH, asitlik tayini, gıdalarda rutubet miktarı ve kurumadde tayini, gıdalarda yağ tayini, gıdalarda protein tayini gıdalarda şeker tayini, gıdalarda kül ve mineral madde tayini. Gıdalarda duyusal değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvarda nasıl çalışılması gerektiğini bilir
2) Gıda analizlerinin yapılış amaçlarını bilir
3) Gıdalardan numune almayı ve hazırlamayı bilir
4) Gıdalarda fiziksel, kimyasal ve duyusal analiz yapmayı bilir
5) Analiz sonuçlarını yorumlamayı bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar Çalışmaları Sırasında Uyulması Gereken Kurallar Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Analiz Yöntemleri, Gravimetri, Volumetri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Hassas Terazi Kullanma, Hacim Ölçüleri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Örnek Alma, Örnek Almada Yapılan Hatalar. Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Örnek Alma Araç ve Gereçleri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Örneklerin Analize Hazırlanması, Sonuçların İfade Edilmesi Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Dansimetre, Piknometre, Refraktometre Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Gıdalarda pH, Asitlik Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Gıdalarda Rutubet Miktarı ve Kurumadde Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Gıdalarda Yağ Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Gıdalarda Protein Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
13 Gıdalarda Şeker Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Gıdalarda Kül ve Mineral Madde Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Gıdalarda Duyusal Değerlendirme Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar