DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya G   125 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanımak diğer bilim dallarıyla ilgisini tanıtmak ve teorik ve uygulamalı olarak kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Madde, maddenin özellikleri ve ölçü birimlerini boyut analizi dönüştürme, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar, Çözeltiler ve derişim hesapları, Gazlar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya bilimini, Maddeyi ve maddesel özellikleri kavrar.
2) Boyut analizi ile birim dönüştürmeyi yapar.
3) Atom ve atom kuramlarını kavrar
4) Mol kavramı ile ilgili hesaplamaları yapar
5) Kimyasal tepkimeleri tamamlar ve hesaplamaları yapar.
6) Sulu çözeltileri tanır ve derişim hesaplarını yapar
7) Çözelti hazırlama, titrasyon v.b. deneyleri laboratuvarda uygulayarak sonuçlarını yorumlar ve raporlar
8) Gazlar ve özelliklerini kavrar
9) Kimyasal kinetik ve entalpi hesaplarını yapar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Atomlar ve atom kuramı Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
4 Mol Kavramı Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kimyasal bileşikler Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kimyasal Tepkimeler Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kimyasal Tepkimeler Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Çözeltilere Giriş Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Sulu çözelti tepkimeleri Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gazlar Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Gaz Tepkimeleri Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Kimyasal Kinetik Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar