DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Physics 2 IG   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan ESEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders fiziğin temel yasalarını öğretmek ve fiziğin uygulamalı alanlara ve mühendisliğe uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
yük ve madde,elektrik alanı, Gauss law,elektrik potansiyeli,kapasitorler, manyetik alan ,dc devreler, ac devreler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik yüklerini, elektrostatik kuvvetleri ve bu kuvvetleri betimleyen yasaları tanımlayabilme
2) Manyetizmanın temel kavramlarını betimleyebilme
3) Verilen yük ve akım dağılımları için elektrik ve manyetik alanı hesaplayabilme
4) Malzemelerin elektrik ve manyetik özelliklerini açıklayabilme
5) Maddenin magnetik ve elektriksel özelliklerini açıklar
6) Doğru akım devrelerinin nasıl irdeleneceğini bilir
7) Alternatif akım devrelarini irdelemeyi öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 elektrik yükü ve alanı literatür tarama Anlatım
2 gauss yasası literatür tarama Anlatım
3 Gauss Yasasının Uygulamaları literatür tarama Anlatım
4 elektrik potansiyeli literatür tarama Anlatım
5 kapasite ve dielektrikler literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Elektrik Akımı ve Direnç. literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 problem çözümü literatür tarama Anlatım
8 Ara Sınav literatür tarama Yazılı Sınav
9 dc devreleri literatür tarama Anlatım
10 Manyetizma. literatür tarama Anlatım
11 Manyetik alan Kaynakları literatür tarama Anlatım
12 Elektromanyetik İndüksiyon ve Faraday yasası literatür tarama Anlatım
13 İndüklem ve Alternatif Akım Devreleri literatür tarama Anlatım
14 Elektromanyetik Dalgalar literatür tarama Anlatım
15 problem çözüm literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları literatür tarama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar