DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Food Engineering IG   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin ERTEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN ERTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To introduce basics of food science and technology.
Dersin İçeriği
Introduction. Basic chemistry. Constituents of Foods. Common Unit Operations in Food Processing. Quality Factors in Foods. Microorganisms and Fermentation. Student presentations.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Students will gain basic understanding and appreciation of food engineering, food science and technology.
2) Students will learn basic chemistry
3) Students will learn basic concepts of food nutrients of carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, mineral elements and water.
4) Students will gain to present subject on food science and technology.
5) Students will gain general understanding of life long learning.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction, Curse objective, Course methods, Grading, Lecture rules, Course participation and attendance Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Introduction to lecture: Definitions of food engineering, food science and food technology. Measurement. Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Basic chemistry Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Basic chemistry Reading class meterials and related chapter in suggested text books, homework Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Constituents of Foods: Carbohydrates, Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Constituents of Foods: Proteins Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Constituents of Foods: Lipids, water, other constituents Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Midterm exam Yazılı Sınav
9 Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 .Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Student presentations I Student presentations I Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Student presentations II Student presentations II Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Student presentations III Student presentations III Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Student presentations.IV Student presentations IV Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final exam Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar