DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi ZFS   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomi ile ilgili temel bilgiler (sorunlar, ekonomik sistemler, doktrinler) kazanır.
2) Ekonomi İle İlgili Temel Kavramları (İhtiyaç, mal ve hizmet, kıymet, fayda) öğrenir.
3) Piyasa Çeşitleri (piyasa kavramı, tam rekabet piyasası, diğer piyasa çeşitleri) ile ilgili bilgi sahibi olur.
4) Fiyat oluşumu ile ilgili bilgi sahibi olur.
5) Talep kavramı ve fiyat ile ilgili bilgi sahibi olur.
6) Arz kavramı ve fiyat ile ilgili bilgi sahibi olur.
7) Esneklik kavramı ve tarımda fiyat dalgalanmalarının nedenleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
8) Üretim teorisi ile ilgili bilgi sahibi olarak günlük hayattaki örnekleri yorumlayabilir.
9) Bölüşüm teorisi ile ilgili bilgi sahibi olarak günlük hayattaki örnekleri yorumlayabilir.
10) Milli Gelir kavramını öğrenir ve bunu günlük hayattaki örneklerle yorumlar.
11) İstihdam kavramını öğrenir bu doğrultuda güncel ekonomik olayları yorumlama becerisi gelişir.
12) Para kavramını ve Bankacılık sistemini öğrenir.
13) Para ve Banka sistemleri ile ilgili öğrendiklerini günlük hayatla bağlantılı olarak yorumlama becerisi geliştirir.
14) Dış ticaret, büyüme kavramları öğrenerek elde ettiği bilgilerle yorumlama becerisini geliştirir.
15) Büyüme ve kalkınma kavramları öğrenerek elde ettiği bilgilerle yorumlama becerisini geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi İle İlgili Temel Bilgiler (sorunlar, ekonomik sistemler, doktrinler) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar (İhtiyaç, mal ve hizmet, kıymet, fayda) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
3 Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar (Üretim faktörleri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Piyasa Çeşitleri (piyasa kavramı, tam rekabet piyasası, diğer piyasa çeşitleri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Fiyatın Oluşumu (talep) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Fiyatın Oluşumu (arz) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Fiyatın Oluşumu (esneklik, fiyat oluşumu, tarımda periyodik fiyat hareketleri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Üretim Teorisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bölüşüm Teorisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
11 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Milli Gelir ve İstihdam Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Para ve Banka Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Kalkınma Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar