DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya G   146 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda Mühendisliğine yönelik Organik kimya temel konularının ve kavramlarının verilmesi, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Organik kimyanın temel prensipleri, reaksiyonları, organik reaksiyonlardaki proses türleri ve reaksiyon mekanizmaları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik kimyanın önemini kavrar
2) Kimyasal bağ yapılarını, çeşitlerini ve özelliklerini kavrar
3) Hidrokarbon sınıfları, fonksiyonel gruplar, Alkanların adlandırılması, kaynağı, alkil grupları, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar ve uygular
4) Alkoller ve Alkil halojenürlerin adlandırılması, sınıfları,fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar ve uygular
5) Organik yapıların IUPAC sistemine göre adlandırılmasını ve kimyasal sentezlerini kavrar ve uygular
6) Organik yapıların fiziksel özelliklerini ve reaksiyonlarını kavrar ve uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal Bağlar Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Alkanlar Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Alkoller ve Alkil Halojenürler Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Alkenlerin Yapısı Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Alkenlerin Hazırlanması. Eliminasyon Reaksiyonları Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Alkenlerin Reaksiyonları: Katılma Reaksiyonları Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Nükleofilik Yerdeğiştirme Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarından okuma Yazılı Sınav
9 Alkinler Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Arenler ve Aromatiklik Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Arenlerin Reaksiyonları Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Aldehitler ve Ketonlar. Karbonil Grubuna Nükleofilik Katılma Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Karboksilik Asitler Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Karboksilik Asit Türevleri Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Esterler and Aminler Ders notlarından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar