DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim G   150 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli çizim ilke ve esasları ile uygulamalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve AutoCAD yazılımını orta düzeyde kullanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli çizimin temel ilkeleri. AutoCAD yazılımının tanıtımı. Çizim komutlarının uygulama örnekleriyle aktarılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar destekli tasarımın temellerini kavrar.
2) Autocad yazılım komutlarını orta düzeyde öğrenir ve uygular.
3) Ölçü alarak bir parçanın çizimini yapar.
4) Çizimlerin çıktısını almayı öğrenir.
5) İlgi alanıyla ilgili tasarım için yazılımı kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geleneksel çizim metotları ile bilgisayar destekli çizim esaslarının karşılaştırılması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
2 Bilgisayar Destekli Çizim Esasları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
3 Autocad programı ve program ekranının tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 Sayfa ayarı ve yazdırma çıktı alma seçeneklerine ilişkin komutların tanıtılması ve uygulama Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
5 Çizim menüsü ve komutlarının uygulamalı tanıtımı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
6 Çizim menüsü ve komutlarının uygulamalı tanıtımı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
7 Çizim menüsü ve komutlarının uygulamalı tanıtımı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Ölçülendirme menüsü ve komutlarının uygulamalı tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
10 Layer araç çubuğu ve komutlarının uygulamalı tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Dosya şablonu hazırlama ve uygulama Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Uygulamalar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
13 İzometrik çizim esasları, komutarı ve uygulaması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 İzometrik çizim esasları, komutarı ve uygulaması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 3 boyutlu çizim esasları ve genel komutların uygulamalı tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar