DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Deontoloji ZFS   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.IŞIL VAR ÖNGEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ödevi ahlakın temeli olarak gören, bazı eylemlerin sonuçlarına bakılmaksızın, ahlaki bakımdan yapılması gereken eylemler olduğunu iddia eden etik anlayış olan deontolojizmin öğretilmesi, gıda mühendisliği mesleğinin tanıtılması, mühendislik mesleği ahlaki kuralları ve meslek etiğinin öğretilmesi ve gıda- etik konularına açıklık getirilmesi
Dersin İçeriği
Bir ahlak felsefesi olan etik ve meslek etiği kavramlarıyla, mühendislik ve gıda mühendisliğindeki ahlaki kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahlakla ilgili genel kavramları ve ahlak felsefelerini bilir
2) Gıda mühendisliği mesleğini daha yakından tanır
3) Meslek etiği kavramını ve mühendislik mesleğindeki ahlaki kuralları öğrenir
4) Meslek odalarının işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
5) Gıda konusunda yapılan ahlaka aykırı uygulamalardan haberdar olur
6) Ahlaki Hayat ve Evrimi hakkında tarışır hale gelir
7) Ahlak felsefeleriden haberdar olur
8) Ahlak felsefeleriden haberdar olur
9) Yararcı ahlak kuramı ve ilişkili kavramlar
10) KANT ın ahlak kuramı ve deontoloji bağlantısını öğrenir
11) Gıda ve etik konularından haberdar olur
12) helal haram ve kosher gıdayı öğrenir
13) işyerlerindeki yükselmeler ve Vasatokrasi kavramını öğrenir
14) Mobbing hakkında farkındalık sahibi olur
15) Dersin konusu ile ilgi,li en az bir kitap okuyup tartışabilecek hale gelir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mühendisliği tanımı, tarihçesi, eğitimin içeriği Ders notundaki ilgili konular
2 Deontoloji, etik, meslek, iş, meslek etiği gibi tanım ve kavramlar Ders notundaki ilgili konular
3 Mesleğe ilişkin tutumlar Ders notundaki ilgili konular
4 Mühendislik mesleği ahlaki kuralları Ders notundaki ilgili konular
5 Mesleğin ana prensipleri Ders notundaki ilgili konular
6 Ahlaki Hayat ve Evrimi Ders notundaki ilgili konular
7 Ahlak felsefeleri , bu konularla ilgili en az bir kitap okuma Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konular
9 Ara sınav Ders notundaki ilgili konular
10 Yararcı ahlak kuramı ve ilişkili kavramlar Ders notundaki ilgili konular
11 KANT ın ahlak kuramı Ders notundaki ilgili konular
12 Gıda ve etik Ders notundaki ilgili konular
13 helal ve haram ve kosher gıda Ders notundaki ilgili konular
14 vasatokrasi Ders notundaki ilgili konular
15 Mobbing Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar