DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat and Mass Balance IG   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Isı ve kütle dengesinin temel ilkelerini ele almak. Gerçek hayattan çok sayıda mühendislik örnekleri sunarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında ısı ve kütle dengesinin nasıl kullanıldığını hissettirmek. Fizik ve fiziksel yorumlama yöntemlerini vurgulayarak ısı ve kütle dengesi konusunda sezgisel bir anlayış geliştirmek.
Dersin İçeriği
Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar. Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları. Kütle akışı ve enerji transferi. Kütle dengesi. Isı ve enerji dengesi. Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isı ve kütle dengesinin temel kavramlarını anlayabilir
2) Doğruluk, hassasiyet ve mühendislik hesaplarında boyut uyumunun önemini kavrar
3) Gaz karışımlarının kütle ve mol oranlarını belirleyebilir
4) Kütle akışı ve enerji transferi kanunlarını kavrayıp mühendislikte karşılaşılan problemlere uygulayabilir
5) Kütle ve enerjinin korunumu kanunlarını kavrayarak mühendislik problemlerine uygulayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Kütle akışı ve enerji transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
6 Kütle akışı ve enerji transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Kütle dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Kütle dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
10 Arasınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
11 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
13 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar