DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Industrial Microbiology IG   315 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin ERTEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN ERTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To give knowledge to the students about the principles of industrial microbiology, microorganisms important in industrial microbiology and usage of the microorganisms in industry.
Dersin İçeriği
Introduction, yeast physiology and biotechnology, physiology and biotechnology of lactic acid bacteria, acetic acid bacteria and other bacteria in industrial fermentations, starter cultures.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Knows the terms of industrial microbiology, biotechnology, bioconversion and fermentation systems.
2) Gains the knowledge about the microorganisms (Yeast, bacteria and mould) used in food industry and primary and secondery products produced by microorganisms.
3) Gains the ability for the usage of necessary microorganism or starter culture for the targeted fermentation product.
4) Gains the ability to Work in the industrial microbiology laboratory, to do the related experimental analyses, to interpret and report the results.
5) Gains the understanding to adapt the teamwork
6) Gains to respect professional ethics and to learn general understanding of life long learning.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction, Definition of biotechnology, industrial microbiology, fermentation and bioconversion Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 General overview of the microorganisms (yeasts, bacteria and moulds) used in industry Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Fermentation systems Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Yeast physiology and biotechnology Reading class materials and related chapter in suggested text books, homewok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Commercial importance of yeasts in food and beverage industry Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Yeast genetics, Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Physiology and biotechnology of lactic acid bacteria Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Midterm exam Yazılı Sınav
9 Significance of beneficial bacteria in food and beverage industry, Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Acetic acid bacteria physiology and their role in industry, bacteriophages and their control measures, Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Zymomonas spp., Bacillus spp., Propionobacterium spp., Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Moulds and their benefical roles in industry, Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Starter cultures Reading class materials and related chapter in suggested text books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Student presentations Student presentations Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Student presentations Student presentations Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final exam Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar