DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda ve Beslenme * GM   423 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serkan SELLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERKAN SELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme, özel durumlarda beslenme (gebelik ve emzirme dönemi), çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme, düzenli ve dengeli beslenme ile hastalıklardan korunma ilişkisi, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiler, çeşitli hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisinin önemi ve uygulamaları konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Beslenmeye Giriş, Beslenme ve sağlık, Organik Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Enerji Harcanmasının Saptanması Ve Bireylerin Enerji Gereksinimlerinin Hesaplanması, Elektrolit Mineraller, Vitaminler, Gebelikte Ve Emziklilikte Beslenme, Bebek, Çocuk Beslenmesi, Özel Durumlarda Beslenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BESLENMENİN ÖNEMİ; BESLENME, SAĞLIK İLİŞKİSİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
2 KARBONHİDRATLAR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
3 YAĞLAR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
4 PROTEİNLER Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
5 BESİNLERİN ENERJİ DEĞERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
6 ENERJİ HARCANMASININ SAPTANMASI VE BİREYLERİN ENERJİ GEREKSİNİMLERİNİN HESAPLANMASI Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
7 SUYUN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Ara Sınav
9 ELEKTROLİT MİNERALLER(SODYUM, POTASYUM, KLOR) VE KALSİYUM, FOSFOR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
10 MAGNEZYUM, DEMİR, BAKIR, İYOT, FLORİD, ÇİNKO, MANGANEZ, KROM, MOLİBDEN Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
11 A, D, E, K VİTAMİNLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
12 TİAMİN, RİBOFLAVİN, NİASİN, ,VİTAMİN B6, FOLİK ASİT, VİTAMİN B12, PANTOTENİK ASİT, BİOTİN Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
13 GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE BESLENME Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
14 BEBEK,ÇOCUK BESLENMESİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
15 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar