DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lif Bitkileri * TBP   404 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özgül GÖRMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZGÜL GÖRMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanlık tarihinin en eski tekstil hammaddelerinden olan ve günümüzde hala liderliğini sürdüren bitkisel lifler tekstil lifleri, ip-halat lifleri, dolgu lifleri gibi kullanım yerlerine göre değişik dağılım göstermektedir. Önemli bir ürün grubunu oluşturan lif bitkilerinin, ülkemiz koşullarında tarımı yapılabilen öncelikle pamuk olmak üzere keten, kenevir gibi diğer bitkilerin tanıtımı, önemi, üretim ve ticareti, tarihsel gelişimi, ekolojik istekleri, uygun yetiştirme teknikleri, tarımının esaslarının öğretilmesi yanında genel ıslah bilgilerini almaları amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Pamuk ve diğer lif bitkilerinin tekstil sektöründeki önemini, pamuk yetiştirme tekniği ilkelerini, tanrının temel esaslarını, tarımsal uygulamaların lif gelişimi ile ilişkisini, ıslah yöntemleri ve amaçlarını, çırçırlanması, standardizasyonu konularını içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lif bitkilerinin önemi, liflerin sınıflandırılması, kullanımı, Dünyada ve Ülkemizdeki önemli lif bitkilerinin tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Pamuğun tarihçesi, kökeni ve yayılışı, ekonomik önemi, Dünyada ve Ülkemizde üretimi ve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Pamuk lifinin sentetik yollarla elde edilen insan yapısı liflerle rekabeti, bitkisel liflerin gelecekteki durumu, Ülkemiz açısından bunun değerlendirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Pamuk bitkisinin taksonomisi, pamuk türlerinin özellikleri, kültürü yapılan türlerin tanıtımı. Pamuk ıslahının tarihçesi, pamuk ıslahının amacı, pamuk ıslahında kullanılan klasik ve modern ıslah yöntemlerinin genel ilkeleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Pamuk bitkisinin morfolojisi ve genel karakteristikleri, döllenme ve çiçeklenme düzeni, pamuk lifinin oluşumu ve gelişmesi, lif teknolojik özellikleri ve kalite kriterleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Pamuğun iklim ve toprak istekleri, tarla hazırlığı, ekim nöbeti, yetiştirilen çeşitler. Gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla savaşım Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Pamuk tohumluğu, tohumun yapısı, depolama koşulları, tohumluk hazırlama, delintasyon, ekim, ekim yöntemleri, ekim zamanı, ekim derinliği, ekim sıklığı, bakım işleri (çapalama, yabancı otlarla mücadele ve seyreltme) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Keten bitkisinin önemi, sınıflandırılması ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Keten bitkisinin yetiştirme tekniği (toprak hazırlığı, ekim, ekim derinliği, ekim sıklığı, (bakım işlemleri) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Keten bitkisinde hasat ve hasat yöntemleri ve ketende havuzlama yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Kenevir bitkisinin önemi, sınıflandırılması, kenevir ekim bölgeleri, yetiştirme tekniği (toprak hazırlığı, ekim, ekim derinliği, ekim sıklığı, bakım işlemleri) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Kenevirde hasat, hasat yöntemleri ve havuzlama yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Lif kabağı, jüt, Dünya da dağılış alanları, üretici ülkeler ve yetiştirme teknikleri ile ilgili genel bilgiler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Rami, kenaf ve diğer lif bitkilerinin Dünya da dağılış alanları, üretici ülkeler ve yetiştirme teknikleri ile ilgili genel bilgiler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar