DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dayanıklılık Islahı TBP   454 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki ıslahının temel kavram ve prensiplerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu ders; bitki ıslahının tanımını ve uygulama alanlarını, genel biyolojik kavramları, genetik kaynakları, bitki ıslahında genetik analizleri, kantitatif genetiğe girişi, bitki hücrelerin organizasyonu ve genetik yapılarını, bitki üreme sistemlerini, bitkilerde döllenmeyi düzenleyen mekanizma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik ve bitki ıslahı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilir
2) Dayanıklılık ıslahı kavramı ve kapsamı, kalıtım faktörleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibidir
3) Abiotik ve biyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılığın temel prensipleri hakkında bilgi sahibidir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dayanıklılık ıslahının kavram ve kapsamı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Dayanıklılık ıslahının diğer ıslah amaçlarıyla ilgisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Hastalık etmenleri ve zararlılarda genetik değişikliliğin önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Tahıl tür ve çeşitlerinde dayanıklılık yönünden farklılık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Tarla ve kontrollü koşullarda dayanıklılığı değerlendirme teknikleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Dayanıklılık kalıtımı ve ıslahı - 1 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Dayanıklılık kalıtımı ve ıslahı - 2 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Dayanıklılık kalıtımı ve ıslahı - 4 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Dayanıklılık kalıtımı ve ıslahı - 4 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yatmaya ve tane dökmeye dayanıklılık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Soğuğa tolerans/dayanıklılık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Sıcağa tolerans/dayanıklılık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Kurağa tolerans/dayanıklılık - 1 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Kurağa tolerans/dayanıklılık - 2 Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar