DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtüaltı Yetiştiriciliği BBP   354 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERAL INCESU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinde örtü altı yetiştiriciliğinin önemini vurgulayarak Ülkemizde potansiyel örtü altı yetiştiricilik bölgeleri ve yetiştiricilik sistemleri hakkında bilgi kazanmak.
Dersin İçeriği
Örtü altı sistemleri, Örtü tipleri, bölgelere göre sera oluşumları, örtü altına almanın meyve ve sebzelerde ekonomik kazanca etkileri, seralarda ısıtma, soğutma ve sera bitkilerinin özel uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı örtüaltı sistemlerini tanır ve ayrımlar
2) Sera kurarken etkili olan ekolojik ve sosyal faktörleri öğrenir
3) Seraların yapısal özelliklerini bilir ve tanımlar
4) Seralarda bitki yetiştirme prensiplerini genel olarak öğrenir
5) Meyvecilikte örtüaltına almanın meyvelerde erkencilik ve kaliteye katkılarını öğrenir.
6) Örtüaltında kültürel önlemlerle meyve yetiştirme tekniklerini öğrenir
7) Örtüaltında kültürel önlemlerle meyve yetiştirme tekniklerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtüaltı yetiştiriciliğinin tanımının yapılması, tarımda bitkisel üretimde ayrılan farklı yanları, sağladığı faydalar Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Örtüaltında bitki yetiştirme sistemlerinin sınıflandırılması Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Örtüaltı tarımının tarihçesi, Türkiye ve dünyada örtüaltı tarımının genel durumu (istatistikler). Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Seraların sınıflandırılması 1 Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Seraların sınıflandırılması 2 Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Sera kurulması sırasında etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler. Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler. Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Serada meyveciliğin ekonomik önemi, meyvelerin ekolojik istekleri Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Sera meyvelerinde döllenme biyolojisi ve erkencilik Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Serada kültürel uygulamalar, hasat ve hasat kriterleri Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
12 Serada muz yetiştiriciliği Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Örtü altında çilek yetiştiriciliği Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Örtü altında ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Örtü altında sert ve yumuşak çekirdekli meyve türleri yetiştiriciliği (kiraz, erik, elma) Önerilen kaynakları ve ders notlarına derse gelmeden önce hazırlanma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar