DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme BBT   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin bitkisel üretimde, ürün kalitesinde, çevre kirliliğinde rolünü göstermek. Bitkinin beslenmesini etkileyen toprak ve çevre faktörlerini bilmek.
Dersin İçeriği
Bitki besin elementlerin kaynakları, bitki besin elementlerin toprakta bulunma formları, bitki besin elementlerin kök bölgesine taşınma ve bitkilerce alınma mekanizmaları Bitki besin elementlerin bitki içindeki hareketliliği, dağılımı ve noksanlık belirtilerinin tanımlanması. Bitki besin elementlerin bitkinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine olan etkisi Bitki besin elementlerin bitkinin veriminde, kalitesinde ve hastalıklara karşı dayanıklılıktaki rollerinin açıklanması Mineral beslenme bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler ve bitkilerin bu mineral beslenme bozukluklarına karşı geliştirmiş oldukları adaptasyon mekanizmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde, kalitede, çevre kirliliğinde ve bitki hastalık zararlılarına karşı besin elementlerin rolleri ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilmek
2) Birçok bitki türünün beslenmesi ile ilgili bilgiye sahip olmak
3) Bitki yetiştirme ortamları ile ilgili genel bilgiye sahip olmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslenmeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
2 İyon alımını etkileyen temel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Bitki Besin element kavramı ve sınıflandırılmaları Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Bitki Besin elementlerinin toprakta bulunuş formları Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Bitki besin elementlerinin bitki kök bölgesine taşınması Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Bitki besin elementlerin bitkilerce alımını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Bitki besin elementlerin bitkideki hareketlilikleri ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Bitki besin elementi noksanlıklarının tanımlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Bitkilerde azot beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bitkilerde fosfor beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Bitkilerde potasyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bitkilerde kalsiyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitkilerde Mg ve S beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bitkilerde Fe beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Bitkilerde Zn, Mn ve Cu beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Bitkilerde B ve Mo beslenmesi ve genel değerlendirme Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar