DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce I   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhittin ERSUNGUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHİTTİN ERSUNGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Make students understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Introduce him/herself and others and ask and answer questions such as where he/she lives people he/she knows. Interact in a simple way if the other person speaks slowly and clearly
Dersin İçeriği
Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information). Can exchange information on familiar and routine matters. Can understand the main points of a text related to everyday life. Can produce simple connected text on topics of personel interest. Can describe his/her bacground in simple terms. Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans. Can deal with situations in an area where the landuage is spoken

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can exchange information on familiar and routine matters
2) Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information)
3) Can understand the main points of a text related to everyday life
4) Can produce simple connected text on topics of personel interest
5) Can describe his/her background in simple terms
6) Can describe his/her background in simple terms
7) Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans
8) Can deal with situations in an area where the landuage is spoken
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introducing yourself-plurals-what is /are-to be questions-nationalities and countries Ders notları ve referans kitaplar
2 Possessive (s) and adjectives-present simple-describing a special/typical day Ders notları ve referans kitaplar
3 Present simple questions and negatives-adjectives-verbs-nouns Ders notları ve referans kitaplar
4 Talking about a holiday- a, an, any, some Ders notları ve referans kitaplar
5 Talking about possessions-have/has got Ders notları ve referans kitaplar
6 Talking about sports you like/hate-verb ing Ders notları ve referans kitaplar
7 Talking about sports you like/hate-verb ing Ders notları ve referans kitaplar
8 Mid term test (visa) Ara sınav için çalışma
9 Adverbs of frequency-class survey on weekend activities Ders notları ve referans kitaplar
10 Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now Ders notları ve referans kitaplar
11 Making requests-ordering food and drinks in a cafe-can for ability Ders notları ve referans kitaplar
12 Past simple of be and regular verbs-discussion what you did last week Ders notları ve referans kitaplar
13 Past simple irregular verbs Ders notları ve referans kitaplar
14 Interviewing your partner and writing an article Ders notları ve referans kitaplar
15 General review Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Final exam Final sınavı için çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar