DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi TBP   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki fizyolojisinin temel ilke ve kavramlarını bilir
2) Bitkileri yaşayan bir organizma olarak kavrar
3) Hücreden bitki düzeyine dek işlevlerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklar
4) Difüzyon, osmoz, su potansiyeli kavramlarını ve bunların hücre işleyişine etkisini anlar
5) Su alımı, hareketi ve transpirasyonu ile ilgili teorileri yorumlar ve açıklar
6) Enerji dönüşümü, kullanımı ve gıda üretiminin temel mekanizmalarını anlar
7) Azot örneğinde minerallerin asimilasyonunu anlar
8) Asimilatların translokasyon mekanizmalarını açıklar
9) Bitkilerde büyüme ve gelişme seyir ve süreçlerini kavrar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerinin yapısı, organizasyonu ve farklı düzeydeki fizyolojik fonksiyonları Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki-su ilişkileri, genel özellikler, su potansiyeli Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bitki-su ilişkileri, suyun bitkideki hareketi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkilerde fotosentez, fotosentetik sistem Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitkilerde fotosentez, ışığa bağlı süreçler Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitkilerde fotosentez, karbondioksit asimilasyonu ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bitkilerde foto-solunum Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Bitkilerde asimilatların taşınması Ara sınava kadar işlenmiş olan konuları verilen ders notu, diğer kaynaklar ve sunulardan sınava Anlatım
Tartışma
10 Bitkilerde asimilatların taşınması Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bitkilerde azot metabolizması Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bitkilerde lipid metabolizması Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitkilerde büyüme ve gelişme, temel esaslar Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bitkilerde büyüme ve gelişme, gelişmenin kontrolü Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bitkilerde büyüme ve gelişme, düzenleyici ve hormonlar: teşvik ediciler Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar