DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon TBP   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇAĞDAŞ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, tarımda insan ve hayvan gücü yerine işlerin makinalarla yapılması, bu makinaların doğru kullanımı ve doğru makina seçimi konuları anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarımda kullanılan kuvvet makinaları, iş makinaları, bu makinaların ayar ve bakımıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımda bitkiselve hayvansal üretimde kullanılan güç kaynaklarını öğrenir.
2) Tarımda kullanılan güç kaynaklarının seçimini yapar
3) Tarımda kullanılan iş makinalarının öğrenir
4) Tarımda kullanılan iş makinalarının bakım , ayar ve onarımını öğrenir
5) Tarımda kullanılan ekipmanların iş kapasitelerini hesaplamayı öğrenir.
6) Tarımda kullanılan çeşitli otomasyon sistemlerini öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Mekanizasyona Giriş anlatım Anlatım
2 Enerji ve Enerji Kaynakları anlatım Anlatım
3 Termik Enerji Kaynakları ve Makinaları anlatım Anlatım
4 Tarım Traktörleri anlatım Anlatım
5 Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği anlatım Anlatım
6 Hayvancılıkta Mekanizasyon anlatım Anlatım
7 Kuvvet Makinaları Uygulaması anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Toprak İşleme Makinaları anlatım Anlatım
10 Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları anlatım Anlatım
11 Sulama Makinaları anlatım Anlatım
12 Bitki Koruma Makinaları anlatım Anlatım
13 Hasat ve Harman Makineleri anlatım Anlatım
14 Tohum Temizleme Makinaları anlatım Anlatım
15 Tüm Makinelerin Uygulamaları anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar