DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomoloji TBP   211 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMİL KARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji üreme ve gelişmeleri ile böceklerle savaşım hakkında temel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları ile farklılıkları, Böceklerin dış yapısı, Böceklerin iç organlarının yapıları, Böceklerde üreme ve gelişme, böcekler ile savaşım ve önemli böcek takımlarının sınıflandırılması hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böcekleri akraba sınıflardan ayıran özellikleri öğrenir
2) Böceklerin morfoloji ve anatomisini öğrenir
3) Böceklerin fizyolojisini öğrenir
4) Böcek takımlarını öğrenir
5) Böcek ekolojisini öğrenir
6) Böceklerle mücadele yöntemlerini öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleir ile birbirlerinden ayrımı, Hexapoda ya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Böceklerin vücut duvarı Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Baş ve uzantıları Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Thorax, abdomen ve uzantıları Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Kas, Sindirim ve boşaltım sistemleri Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Dolaşım, solunum ve üreme sistemleri Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Sinir sistemi ve duygu organları Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Yazılı Sınav
9 Böceklerin üreme şekilleri Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Böceklerde gelişme Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Böcek ekolojisi Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Böcekler ile Kültürel, fiziksel savaşım Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Böcekler ile Biyolojik ve Kimyasal Savaşım (Temel Kavramlar) Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Entegre Mücadele Kavramı (IPM) Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar