DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatoloji TBP   214 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nüket ÖNELGE
Dersi Verenler
Prof. Dr.NÜKET ÖNELGE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerin tanıtılması, koruma ve mücadele yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Önemli bitki hastalıklarının belirtilerinin tanıtılması,Patojen biyolojisi,hastalık döngüleri,hastalıkla savaşım.Bitki Hastalıklarının bilimsel ekonomik ve sosyal önemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki hastalıkları ve tarihçesi hakkında genel bilgi öğrenir
2) Bitki hastalığı kavramı ögrenilir
3) Abiyotik bitki hastalıklarını öğrenir
4) Bitki viroid ve virüs hastalıklarını tanır
5) Hastalık etmeni olarak bakterileri öğrenir
6) Bitki patojeni fungusların karakteristik özellikleri
7) Bitki patojeni fungusların çoğalması ve simptom oluşumu
8) Ara sınav
9) Parazitik yabancı otlar öğrenilir
10) Bitki patojenlerinin bitkideki fotosentez,su ve besin maddesi alınımı,solunum üzerine olan etkileri öğrenilir
11) Bitkilerde hastalık öncesi var olan ve hastalık oluşumundan sonra gelişen savunma mekanizmaları öğrenilir
12) Hastalık epidemisine etki eden faktörler,bitki hastalıklarının ölçümü ve ürün kaybı öğrenilir
13) Bitki sastalıklarını tanılama yöntemleri
14) Bitki hastalık gelişiminin önlenmesi için alınması gereken önlemler ve yöntemler öğrenilir-1
15) Bitki hastalık gelişiminin önlenmesi için alınması gereken önlemler ve yöntemler öğrenilir-2


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatolojiye giriş ve tarihçe Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Hastalık kavramı ve hastalığın gelişimi Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Etioloji- abiyotik hastalık etmenleri Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Viroid ve virüs hastalıkları Verilen notlar ve sunumlar Soru-Cevap
5 Bitkilerde hastalık oluşturan bakteriler Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Hastalık etmenleri olarak funguslar-1 Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Hastalık etmenleri olarak funguslar-2 Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Verilen notlar ve sunumlar
9 Parazitik Bitkiler Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Hasta bitki fizyolojisinde oluşan değişimler Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Bitkilerin geliştirdiği savunma mekanizmaları Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Bitki hastalıkları epidemiyolojisi Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Bitki Hastalıklarını tanılama yöntemleri Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Bitki hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemler-1 Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Bitki hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemler-2 Verilen notlar ve sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen notlar ve sunumlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar