DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Verimliliği TBP   216 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak verimliliğini bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özellikleri detayları ile incelenir, bu özellikler bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım ile ilişkilendirilir; toprak verimliliği çevre ilişkiler, tartışılır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel toprak verimliliğini toprak-bitki ilişkileri açısından inceler
2) Toprak verimliliğini ve sürdürülebilirliğini tarımsal açıdan öğretir
3) Gübreleme açısından toprak verimliliği ile ilgili toprak özelliklerini öğretir
4) Toprakta verimliliği sağlayan bitki besin elementleri dinamiklerini öğretir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak verimliliğini tanımlamak ve bitkisel üretim ve sürdürülebilirlik açısından önemini tartışmak. Verimliliği etkileyen toprak, bitki ve iklim faktörlerini detayları ile tartışmak
2 Verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tartışmak. Toprak tekstürünü ve özellikle kil yapısını verimlilik açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
3 Katyon değişim kapasitesi, anyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğunu toprak verimliliği açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
4 Toprak asitliği ve alkaliliği, toprak pHsını verimlilik açısından değerlendirmek, topraktaki makro ve mikroelement çözünürlüklerini pH ile ilişkilendirmek Konuları çalışma Anlatım
5 Toprak verimliliği açısından organik maddenin incelenmesi, dönüşüm mekanizmalarının öğrenilmesi. Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
6 Toprak çözeltisi, toprak nemi, bitki besin elementi çözünürlükleri, intensite ve kantite faktörlerinin toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi, Konuları çalışma Anlatım
7 Bitki besin elementlerinin toprakta taşınma mekanizmaları Konuları çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
9 Toprakta fosfor döngüsü Konuları çalışma Anlatım
10 Fosfor dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyum döngüsü Konuları çalışma Anlatım
12 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
13 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
14 Verimlilik ve gübre ilişkileri Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
15 Çevre kiriliği ve toprak verimliliğinin korunması Konuları çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konu ve materaylleri çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar