DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera Islahı TBP   302 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci Çayır-Mera ekosistemlerinin geliştirilme prensipleri ve yöntemlerini öğrenir
Dersin İçeriği
Çayır mera ekosistemlerinin ekonomik önemi ve sağladığı yararlar, çayır mera ıslahı programlarının planlanması, çayır meralarda yabancı otların yaygınlaşma nedenleri ve kontrol altında tutulması için gereken önlemler, bozulan çayır ve meraların yeniden tohumlama teknikleri, uygun tohum karışımlarının hazırlanması, ıslah edilen çayır meraların amenajman prensipleri, çayır-meraların gübreleme teknikleri, çayır meralarda böcek ve zararlılarla savaşım yolları, diğer özel mera ıslahı yöntemleri, çayır mera amenajmanında kullanılan tesis ve barınaklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çayır-mera ekosistemlerinin uygun geliştirilme yöntemlerinin seçilme esaslarını bilir
2) Merada otlatmanın düzenlenmesi yöntemiyle ıslah esaslarını bilir
3) Çayır-meralarda yabancı ot mücadelesinin esaslarını bilir
4) Çayır-meralarda gübrelemenin esaslarını bilir
5) Çayır-meralarda yeniden tesisin esaslarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çayır-mera ekosistemlerinin yapı ve işlevleri Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Çayır-mera ıslahının tanımı Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Çayır-mera ıslahının esasları Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Otlatmanın düzenlenmesi yoluyla mera ıslahı Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Çayır-meralarda gübrelemenin esasları Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Çayır-meralarda gübreleme Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Çayır-meralarda yabancı ot kavramı ve çayır-mera yabancı otlarının sınıflandırılması Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Meralarda ıslah metodu olarak yakma Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Çayır-meralarda toprak ve su muhafaza yöntemleri Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis ve yapıları Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Çayır-meralarda suni tohumlamanın esasları Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Çayır-meralarda suni tohumlama uygulamaları Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Kontrollü yakma Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Çayır-meralarda bakım işlemleri Konunun ders notundan ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar