DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Ürün Fiz. TBP   305 5 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla bitkilerinde çevre koşullarına bağlı olarak büyüme ve gelişme mekanizmalarının nasıl gerçekleştiğini anlar
2) Tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme süresince çevre koşullarına bağlı olarak enerji dönüşümü, kullanımı ve gıda üretimi ile ilgili temel fizyolojik süreçleri anlar
3) Tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme süresince çevre koşullarına bağlı olarak su alımı ve hareketi ile ilgili fizyolojik mekanizmaları kavrar
4) Tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme süresince çevre koşullarına bağlı olarak azot (ve diğer mineralller) alım ve kullanımı ile ilgili temel fizyolojik süreçleri anlar
5) Tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme süresince çevre koşullarına bağlı olarak asimilatların taşınması ve kullanımı ile ilgili temel fizyolojik süreçleri anlar
6) Küresel iklim değişiminin tarla bitkileri üzerine olası etkilerini öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dormansi, tohumun yaşam süresi, çimlenme-çıkış fizyolojisi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Kök büyümesi ve fonksiyonu, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Yaprakların oluşumu ve büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Yaprak alanı özellikleri (yaprak alanı indeksi değişimi, ışık geçirme özellikleri) çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Dallanma, kardeşlenme ve sap büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Dönüşüm, reprodüktif büyüme ve gelişme esasları, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Termal süre, vernalizasyon ve fotoperyodik tepki, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Meyve ve tohum büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Sınav için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
10 Meyve ve tohum büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Meyve ve tohum büyümesinde kullanılan karbonhidratların kaynağı Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Meyve ve tohum büyümesinde kullanılan protein ve yağların kaynağı Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Tarla bitkilerinde yaprak ve popülasyon fotosentezi, bu yönden C3 ve C4 bitkileri arsındaki farklılıklar, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Tarla bitkilerinde solunum ve foto-solunum, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Küresel iklim değişimi ve tarla bitkileri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar