DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Denemel. Pl. ve Değ. TBP   351 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders istatistik yöntemlerin prensiplerini ve deneme desenlerinin esalarını kavrar
Dersin İçeriği
Bu ders ziraat öğrencileri için istatistik kavramları ve metodları anlamak ve tarla bitkileri araştırma düzeyinde yürütmek için temel niteliktedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders ziraat öğrencileri için istatistik kavramları ve metodları anlamak ve tarla bitkileri araştırma düzeyinde yürütmek için temel niteliktedir
2) Bu ders istatistik yöntemlerin prensiplerini ve deneme desenlerinin esalarının anlamaya yardımcı olacaktır
3) Bu ders ziraat öğrencileri için istatistik kavramları ve metodları anlamak ve tarla bitkileri araştırma düzeyinde yürütmek için temel niteliktedir
4) denemelein tertibi
5) temel denme desenleri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ders içeriğinin tartışılması Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
2 Araştırmanın gerekliliği ve verim öğeleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
3 Deneme tekniğinin konuları, tarla denemelerinde amaçlar Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
4 Deneme tekniğinin önemi ve tarihçesi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
5 Deneme çeşitleri parsel ölçüleri, şekil ve konumları Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
6 İstatistik değerlendirme gereği, temel prensipler Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
7 Araştırmadaki ve denemedeki adımlar Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 problemlerin bilgisayarda çözümü programın tanıtılması Yazılı Sınav
10 Tek faktörlü deneme desenleri tesadüf parselleri deneme deseni Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
11 Tesadüf blokları ve latin karesi deneme desenleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
12 Uygulamalar arası önemlilik testleri EGF ve DUNCAN Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
13 Çok fakörlü deneme desenleri Basit faktöriyel analiz Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
14 Bölünmüş parseller deneme deseni Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
15 Basit regresyon ve korelasyon analizleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar