DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik Mühendisliği ve Biyogenetik TBP   352 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, genetik mühendisliğinin tanımı ve tarihi gelişimini, bitkilerde kalıtım materyalinin yapıısını, gen izolasyon ve gen aktarma yöntemlerini ve bitkilerde genetik mühendisliğinin mevcut uygulamalarını öğrenir
Dersin İçeriği
Genetic mühendisliğinin tanımı, genetik mühendisliğinin tarihi gelişimi, bitkilerde kalıtım materyali, gen izolasyonu ve klonlanması, bitkilerde gen aktarma yöntemleri, bitkilerde genetik mühendisliği uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik mühendisliğinin tanımı ve kapsamını bilir
2) Bitkilerdeki Genetik Materyali ve bu materyalin organizasyonunu bilir
3) Rekombinat DNAnın oluşturulmasının esaslarını bilir
4) Genetik markörleri ve bu markörlerin kullanım alanlarını bilir
5) Bitkilerde gen transfer yöntemlerini, genetik mühendisliği uygulamalarını ve biyogüvenlik esaslarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genteik mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve tarihi gelişimi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
2 DNA'nın moleküler yapısı ve kromozomlar Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
3 Genlerin moleküler yapıları ve protein sentezi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
4 Gen izolasyonu ve klonlanması Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
5 Agrobacterium aracılığıyla gen transferi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
6 Direkt gen transfer yöntemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
7 Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Böceklere dayanıklı transgenikbitkilerin geliştirilmesi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
10 Hastalıklara dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
11 Abiotik stres faktörlerine karşı toleranslı bitkilerin geliştirilmesi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
12 Bitkilerde diğer genetik mühendisliği uygulamaları (antisens RNA teknolojisi, terminatör teknolojsi, genetik mühendisliğinin kalite ıslahında kullanılması) Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
13 Genetik markörler ve analiz yöntemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
14 Biyoteknolojinin ahlaki ve hukuki yönleri - I Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
15 Biyoteknolojinin ahlaki ve hukuki yönleri - II Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar