DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Otlar ve Mücadelesi TBP   359 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Feyzullah Nezihi UYGUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı otların tanınması, mücadelelerinin planlanması ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Yabancı otların tanımı ve önemi,genel biyolojileri, zarar ve yararları ile oluşturdukları kayıplar, tarla kültürlerinde sorun olan önemli yabancı otlar, önemleri ve bunları kontrol etmede kullanılacak farklı mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yabancı otların tanımı, zarar ve yararlarını öğrenirler.
2) Yabancı otların gelişme biyolojisi nasıldır öğrenirler.
3) Yabancı otların gelişme dönemleri ve kültür bitkileri ile kıyaslanmasını bilirler.
4) Yabancı ot türlerinin teşhisin nasıl yapıldığını öğrenirler.
5) Çukurova Bölgesinin önemli yabancı otlarını ve zararlarını öğrenirler.
6) Yabancı otlarla nasıl mücadele edilir ve entegre mücadele nedir öğrenirler.
7) Ekonomik zarar eşiği nasıl belirlenir, öğrenirler.
8) Önemli yabancı otların ekonomik zarar eşiklerini bilirler.
9) Yabancı otlarla biyolojik mücadele nasıl yapılır, öğrenirler.
10) Yabancı otlarla fiziksel ve mekanik mücadele nasıl yapılır, öğrenirler.
11) Yabancı otlarla kimyasal mücadele nasıl yapılır, öğrenirler.
12) Herbisitler ve etki mekanizmalarını bilirler.
13) Herbisitler ve direnci öğrenirler.
14) Herbisitleri kullanırkan nelere dikkat edilir ve nasıl çevre korunur, öğrenirler.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yabancı otların tanımı, zarar ve yararları Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı otların gelişme biyolojisi Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yabancı otların gelişme dönemleri ve kültür bitkileri ile kıyaslanması Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yabancı ot türlerinin teshis ve tanısında kullanılan anahtarlar herbaryum ödevi Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çukurova bölgesi nin önemli yabancı otları ve tarla kültür bitkilerinde verdiği zararlar Önerilen kitap ve ders notları
6 Yabancı otlarla mücadele yöntemlerine giriş ve entegra mücadele Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ekonomik zarar eşiği belirleme ve kullanma yöntemleri Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Önerilen kitap ve ders notları Yazılı Sınav
9 Önemli yabancı otların ekonomik zarar eşikleri Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yabancı otlarla biyolojik mücadele Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yabancı otlarla fiziksel ve mekanik mücadele Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yabancı otlarla kimyasal mücadele Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Herbisitler ve etki mekanizmaları Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Herbisitler ve dayanıklılık Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
15 Herbisitleri kullanırkan nelere dikkat edilir ve çevrenin korunması Önerilen kitap ve ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitap ve ders notları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar