DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baklagil Yem Bitkileri TBP   403 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baklagil yembitkilerinin bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliğini öğrenir
Dersin İçeriği
1. Baklagil yem bitkilerini önemi 2. Tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baklagil yembitkilerinin önemini öğrenir
2) Sınıflandırılmasını öğrenir
3) Adaptasyonunu bilir
4) Kaba yem üretim tekniğini kavrar
5) Tohum üretim tekniğini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baklagil yem bitkilerinin Dünya ve Ülkemizdeki yeri ve önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Yoncanın sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Yoncanın kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Korunganın sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Korunganın kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat tenikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Fiğin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Fiğin kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
9 Tek ve çok yıllık üçgüllerin üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Diğer önemli baklagil yem bitkilerinden yembezelyesi,mürdümük ve çemennin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Yembezelyesi,mürdümük ve çemenin kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Tropikal baklagil yem bitkilerinin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Tropikal baklagil yem bitkilerinin adaptasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Tropikal baklagil yem bitkilerinin üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar