DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Ürünleri Muh. Tek. ve Stand. TBP   451 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Leyla Sezen TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZGÜL GÖRMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tarla bitkileri ürünlerinde kalite için standardizasyonu belirleyen özellikler ve tayin yöntemleri ile ürün muhafaza koşullarını kavrar
Dersin İçeriği
Tarla bitkileri standardizasyonunda değerlendirilen ürün ve tanımı, ürünün kalite özellikleri ve etkileyen unsurlar, kalitede standardizasyonun özellikleri ve standardizasyonu belirlemede kullanılan analiz yöntemleri, ambalajlama, etiketleme, depolama, , depo tipleri ve depolama süresi. Tarla bitkileri ürünlerinde TSE, Türk standartları, HACCP, standardizasyonun iyileştirilmesi için yapılması gerekenler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) TSEye göre tarla bitkileri ürünlerinin tanımı, tipleri ve sınıflandırması
2) Tarla bitkileri ürünlerinde fiziksel ve kimyasal özelliklerin standardizasyonu.
3) Tarla bitkileri ürünlerinde kalite standardizasyonunu belirleyen muayene yöntemleri ve kimyasal analizler hakkında bilgi sahibi olmak
4) Tarla bitkileri ürünlerinde kalite standardizasyonunu belirleyen, numune alma,ambalajlama ve etiketleme özelliklerini bilmek
5) Tarla bitkileri ürünlerinde kalite standardizasyonunu belirleyen, ürünün muhafazası depo şekilleri, depolama süresi ve depo özelliklerini öğrenmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TSE kapsamında işlem gören tarla bitkilerinde ürünün tarifi ve kapsamı, kullanım şekli ve kalite özelliklerine göre sınıflandırmanın standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Tarla bitkilerinde ürünün görüntü kalitesi etkileyen renk, şekil, parlaklık, mumsuluk,leke özelliklerinin ve yabancı madde, kuru maddede toplam kül, rutubet, hidroklorik asitte çözünmeyen kül,etkili madde oranları gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Tarla bitkilerinde ürünün sertlik, yumuşaklık, gevreklik, sululuk gibi elle dokunulduğunda hissedilen doku kalitesini etkileyen, özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Tarla bitkilerinde ürünün tat ve koklama ile belirlenen acılık, tatlılık,asitlik (yakıcılık), keskin koku gibi aroma kalitesini etkileyen özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Tarla bitkilerinde Karbonhidrat, protein, nişasta, boyar madde,lipit,vitamin,mineraller gibi besin değerini etkileyen muayene ve deney yöntemlerinin standardizasyonu ve standardizasyon numaraları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Tarla bitkilerinde ürünün emniyetini etkileyen doğal oluşan toksik madde oranlarının ve mikotoksinler, mikrobial kirlilik veya ağır metaller, kimyasal kalıntılar gibi zehirlilik özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Tarla bitkilerinde hasat olgunluğunu belirleyen kalite kriterlerinin standardizasyonu ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Tarla bitkilerinde hasat sonrası üründen numune alma ve etiketleme özelliklerinin standardizasyonu Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
10 Tarla bitkilerinde hasat sonrası üründen numune alma ve ambalaj büyüklüğü ve etiketleme özelliklerinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Tarla bitkilerinde ambalajlanmış ürünün taşıma özelliklerinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Tarla bitkilerinde ambalajlanmış ürünün, depo özellikleri ve muhafaza şekli ve süresinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Gelişmekte olan ülkelerde tarla bitkileri standardizasyonunda ürün kalitesinin korunması için yapılması gerekenler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Tarla bitkilerinde standardizasyonu iyileştirmek için gelecekteki araştırma gereksinimleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Yerel depolama, kurutma ve paketleme ünitelerine ziyaretler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar