DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıcak İklim Tahılları TBP   452 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk TOKLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri içerisinde yer alan sıcak iklim tahılları yetiştirme ve ıslahı konularını öğrenir
Dersin İçeriği
Sıcak iklim tahılları grubunda yer alan mısır, çeltik, darılar, kuşyemi gibi bitkilerin adaptasyonu, iklim istekleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı, taksonomisi, ekonomik önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıcak iklim tahılları ve bu grupta yer alan bitkileri öğrenir
2) Mısır, çeltik, darılar ve kuş yeminin dünyada ve ülkemizdeki ekonomik ve beslenme açısından önemini kavrar
3) Mısır, çeltik, darılar ve kuş yemi bitkilerinin bitkisel özellikleri, adaptasyon yetenekleri ve yetiştiriciliği konularını kavrar
4) Mıısır, çeltik, darılar gibi sıcak iklim tahıllarının ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıcak iklim tahıllarına giriş Dersin tanıtımı, kullanılacak kaynaklar, işileme yöntemi Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Mısırın tarihçesi, orijini, taksonomisi, bitkisel özellikleri Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Mısırın ekolojisi ve adaptasyonu, mısır çeşitleri Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Mısır yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel işlemler Konu anlatımı, tartışma, ödev Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Çeltiğin adaptasyonu, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği Konu anlatımı, tartışma, ödev Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çeltik tohumunun işlenmesi ve kalite faktörleri Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Darılar ve kuşyemi, adaptasyonu, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği ve önemi Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Mısır bitkisinin döllenme biyolojisi ve ıslahı Derste yararlanılacak kaynaklar, yöntem ve tanıtım Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Mısır ıslahında uygulanan yöntemler Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Mısırda saf hatların geliştirilmesi, heterosis ve melez çeşit geliştirme Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Mısırda hastalık ve zararlılara dayanıklılık ıslahı Konu anlatımı, tartışma, ödev Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Çeltik döllenme biyolojisi ve ıslahı Konu anlatımı, tartışma, ödev Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Çeltik ıslahında uygulanan metodlar Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Darılar ve kuşyemi döllenme biyolojisi ve ıslah yöntemleri Konu anlatımı, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar