DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Yağ Bitkileri TBP   453 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tarla bitkileri üretiminde kaliteli tohumluk kullanımının önemi, bazı tarla bitkilerinde tohumluk üretimi ve bu konuda özel tohumculuğunun yerini anlar.
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerinde tohumculuğun önemi, çiçek ve tohum yapıları, tohumluk üretiminde çevre koşulları ve önemli tarla bitkilerinin tohumluk üretim teknikleri ve tohumluğun özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağ bitkilerinin Türkiye ve dünyadaki önemini bilir
2) Yağ bitkilerinin üretim teknikleri konusunda çiftçilere bilgiler aktarır
3) Yağ bitkileri üretiminde karşılaşılan problemlere çözümler getirir
4) Yağ bitkilerinde üretim artışı sağlayacak uygulamaları geliştirir
5) Yağlı tohum sanayinin gelişmesine katkıda bulunur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yağ Bitkilerine giriş; Dünyada ve Türkiyede yağ bitkileri üretimi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
2 Ayçiçeği, kullanım alanları, orijini,üretim ve ticareti Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
3 Ayçiçeğinin taksonomisi, yabani ve kültür türleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
4 Ayçiçeğinin adaptasyonu ve yetiştirme teknikleri; toprak işleme, gübreleme ve ekim nöbeti Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
5 Ayçiçeği yetiştirme teknikleri; ekim, bakım ve hasat işlemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
6 Ayçiçeği ıslahı ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
7 Soyanın adaptasyonu ve yetiştirme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Kolzanın yetiştirme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
10 Kolzanın yetiştirme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
11 Yerfıstığının yetiştirme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
12 Yerfıstığının ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
13 Susamın yetiştirme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
14 Susamın ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
15 Aspirin yetiştirme teknikleri ve ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar