DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma TEP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kırsal alanların ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini, geri kalmışlık nedenlerini ve giderilmesi yönündeki girişimleri irdeleyebilecekleri, alternatif çözümler üretebilecekleri kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Az gelişmişlik sorunu; Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları; Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri; Kalkınmanın ölçümü ve az gelişmiş ülkelerin başlıca özellikleri; Kırsal alan ve özellikleri; Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi, amaç, ilke ve unsurları; Kırsal kalkınmada tarımın rolü, Kırsal kalkınma politikaları; Küreselleşme ve kırsal kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Az gelişmişlik sorununu bilir ve tanımlar
2) Geleneksel büyüme ve kalkınma teorilerini sayar ve açıklar
3) Az gelişmiş ülke özelliklerini bilir ve kalkınma kriterlerini sayar
4) Kırsal alan ayrımında kullanılan farklı yaklaşımları bilir ve kır-kent ayrımını yapar
5) Kırsal alanların ve kır toplum yapısının karakteristik özelliklerini sayar ve açıklar
6) Ekonomik, kırsal ve tarımsal kalkınma etkileşimini bilir ve açıklar
7) Kırsal geri kalmışlığın nedenlerini açıklar ve giderilmesi yönündeki mevcut ve alternatif politikaları tartışır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Az gelişmişlik ve tanımlanması sorunu Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gelişmişliğin ölçüm sorunu ve kriterleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Az gelişmiş ülkelerin özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kırsal alanların ayrımı ve tanımı sorunu: Dünyada ve Türkiye'de durum Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kırsal alanların ayrımı ve tanımı sorunu: Dünyada ve Türkiye'de durum (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Kırsal alan ve kır toplum yapısının özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi ve amaçları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kırsal kalkınmada tarımın rolü Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kırsal kalkınma politikaları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kırsal kalkınmada yeni yaklaşımlar Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynakların tümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar