DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik 1 TBP   125 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Burak KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biyolojinin tanımı ve kısımlarının (genel botanik, özel botanik ) öğrenilere öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste bitkilerin sitolojisi, histolojisi ve organografilerinin tanıtımı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin temel özelliklerini tanır, ortama uygun bitki seçimi ve bilimsel tarım yapılmasını destekler.
2) Bitkilerin özelliklerini tanır.
3) Bitkilerin iç ve dış yapılarını tanır ve özelliklerine göre yapılması gerekenleri ayırt eder.
4) Botanik bilgilerini tarla bitkileri uygulamalarında değerlendirip uygular.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücre ve kısımlarının tanıtılması Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
2 Hücre organellerinin tanıtılması Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
3 Hücre organellerinin tanıtılması Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
4 Hücre çeperi ve sekonder gelişimi Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
5 Hücre bölünmesi (amitoz, mitoz ve mayoz bölünmeler) Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
6 Bitkisel dokuların tanıtılması, meristematik ve bölünmez dokuların anlatılması Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
7 Koruyucu doku, tüyler, stoma, emergens, hidatod Ders notu, kitap, tablolar, Yazılı Sınav
8 Ara Sınav yazılı Anlatım
9 Destek, salgı ve iletim doku tipleri Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
10 Organografi (organın tanımı, bitkilerin vejetatif ve generatif organları) Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
11 Kök, tanımı, özellikleri, primer ve sekonder anatomik yapıları, kök metamorfozları Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
12 Gövde, tanımı, özellikleri, görevleri, monokotil ve dikotil gövde (primer ve sekonder anatomik yapıları), gövde metamorfozları) Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
13 Çiçek formül ve diyagramları, ovaryumun çiçeğin diğer kısımlarına göre durumları, çiçeklerde simetri, çiçek durumları Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
14 Tohum, tanımı, monokotil ve dikotil tohum yapısı, tohumların aktif ve pasif dağılma şekilleri, üreme ve üreme tipleri (vejetatif ve generatif üreme ) Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
15 Tohum, tanımı, monokotil ve dikotil tohum yapısı, tohumların aktif ve pasif dağılma şekilleri, üreme ve üreme tipleri (vejetatif ve generatif üreme ) Ders notu, kitap, tablolar, Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar