DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik TBP   127 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ziraat Mühendisliği öğrencileri için temel mekanik konularının anlaşılır kılınması ve bunları kendi alanları doğrultusunda kullanabilme yetisi kazandırma
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme; vektörler; bir boyutta hareket; iki boyutta hareket; hareket kanunları; dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları; statik denge

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci analitik düşünür ve problem çözer
2) Fizik yasalarını uygular
3) Etrafında oluşan doğa olaylarını fiziksel olarak yorumlar
4) Ziraat mühendisliği amaçları doğrultusunda temel fizik kavramları kullanabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birimler, fiziksel nicelikler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
2 Vektörler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
3 Bir boyutta hareket, hız, ivme ve uygulama Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
4 Bir boyutta hareket, hız, ivme ve uygulama Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
5 Tek boyutta sabit ivmeli hareket, serbest düşen cisimler ve uygulama Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
6 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
7 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Newtonun 1. yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
10 Newtonun 2. yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
11 Newtonun 3. yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
12 Newtonun yasalarının uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
13 Newtonun yasalarının uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
14 Statik denge Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
15 Statik denge Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar